• Waardevolle
  nieuwe
  contactpersonen

 • Boeiend
  en
  inspirerend

 • Verbreed je blik op organisaties
  én op jezelf!

 • Een heel interessante ervaring!

Hogeschool Windesheim

Wil je komen kijken in het onderwijs?

Windesheim werkt als regionale kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met circa 21.000 studenten, duizenden cursisten en zo’n 2.100 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland. De pijlers onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn georganiseerd binnen de domeinen ‘Gezondheid en Welzijn’, ‘Business, Media en Recht’, ‘Bewegen en Educatie’ en ‘Techniek’, van waaruit continue kennisuitwisseling plaatsvindt met bedrijven en instellingen in de regio.
De vier bedrijfskolommen van deze domeinen en twee centrale diensten ondersteunen de primaire processen. Hierbinnen willen medewerkers en managers vanuit hun expertise en dienstverlenende houding van toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij aan managers, adviseurs en administratief medewerkers of aan afdelingen als ICT, HRM, Communicatie, Financiën of Facilitaire zaken.

Windesheim daagt als innovatief kennis- en expertisecentrum individuen en organisaties uit zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals en vormt een gemeenschap waarin actieve en deskundige mensen elkaar ontmoeten. Van onze medewerkers vinden we het belangrijk dat zij willen bijdragen aan een ambitieus studieklimaat en werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling en die van anderen. Waarden als plezier in je werk, betrokkenheid, respect, betrouwbaarheid en dialoog staan hierbij centraal.

Welke functies komen in aanmerking?

Download hier de lijst met functieomschrijvingen die in aanmerking komen voor “Jouw Uitwisseling”. Heb je vragen, neem dan contact op met Jenny Polman of Bernice Bos via jouwuitwisseling@windesheim.nl of bel naar 088-4698220.

Interesse in een uitwisseling met ons?

Vul het formulier hierboven in en geef een korte motivatie waarom je graag bij ons een dag of dagdeel wilt meelopen. Na het versturen komen deze gegevens bij de coördinator van “Jouw Uitwisseling” binnen. Je wordt via de mail op de hoogte gehouden van de voortgang.