medischanalistcytologie9.jpeg _MG_9886.jpg Afbeelding14.jpg SDC11545.JPG Samenwerken WGS - JouwUitwisseling.jpg week vd uitwisseling_thea met isalamedewerker Wilma Hollak.jpg serviceassistent5.jpeg week vd uitwisseling_Toos klein.jpg

ROVA

ROVA werkt elke dag hard om onze omgeving schoon, heel en veilig te houden. Van de inzameling van huishoudelijk afval tot het beheer van het groen in uw gemeente, wij zorgen dat het mooi voor elkaar is!

Een schone wereld

Wij halen afval op en zorgen voor een duurzame verwerking. Wij maken de openbare ruimte schoon en onderhouden het groen. Dit kan alleen als we nauw samenwerken met onze gemeenten en hun inwoners. Wij maken mensen bewust van hun eigen aandeel en stimuleren hen zo min mogelijk afval te produceren.

ROVA ziet afval als een grondstof. Wij streven naar een circulaire economie. Dat betekent: zo min mogelijk (waardevolle) grondstoffen gebruiken en zo veel mogelijk bestaande grondstoffen hergebruiken.

Dienstverlening en service

ROVA zet vol in op dienstverlening en service. Wij 'ontzorgen' gemeenten, nemen graag taken op het gebied van bijvoorbeeld communicatie en projecten over. Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij zetten in op voorlichting en educatie. Door kennis te verhogen proberen we gedrag te veranderen en zo de afvalberg te verkleinen.

Sociale werkgever

Wij kunnen ons werk doen dankzij onze bevlogen en betrokken medewerkers. Wij zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. Wij bieden opleidingen en doorgroeimogelijkheden aan. Wij doen ons best om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons aan de slag te laten gaan.

Financieel

Wij hebben onze doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. Onze omzet groeit ieder jaar weer. De afgelopen jaren is een gestage omzetgroei gerealiseerd. Voor ons zijn omzetstijging en financieel geen leidende doelen. Wij streven wel naar zo laag mogelijke kosten voor onze deelnemende gemeenten.

Ben je geïnteresseerd in een van de functies bij ROVA? Klik hier voor de lijst met functies en voor de data van de groepsbijeenkomsten. Contactpersoon is Gery Pander, te bereiken via telefoonnummer 038- 427 36 29 of 06-15656289.

www.rova.nl